Bài 6 Trang 6 Sgk Hóa 9

Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9. Cho 1,6 gam đồng (II)

6. Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 6 sgk hóa 9

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

*

Tính số mol: nCuO = \(\frac{1,6}{80}\) = 0,02 mol ; \(n_{H_{2}SO_{4}}\) = \(\frac{20}{98}\) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 molQuảng cáo

lúc phản ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau phản ứng: 0 0,18 0,02

b) Dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

\(m_{CuSO_{4}}\) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = \(\frac{3,2 }{101,6}\) . 100% ≈ 3,15%

\(m_{H_{2}SO_{4}}\) = 20 – (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = \(\frac{18,04}{101,6}\) . 100% ≈ 17,76%


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 2 trang 54 Hóa 9, Bài 2.Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và
Bài tiếp theoBài 3 trang 54 sgk Hóa 9, Bài 3. Viết các phương trình Hóa
Danh sách bài tập
Bài 5 trang 6 sgk hóa học 9, Có hỗn hợp khí
Bài 4 trang 6 sgk hóa học 9, Cho những oxit sau:
Bài 3 trang 6 sgk Hóa 9, Từ những chất:
Bài 2 trang 6 sgk Hóa 9, Có những chất sau:
Bài 1 trang 6 sgk Hóa 9, Có những oxit sau
Lý thuyết Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit: Tính chất hóa học của oxit
Mục lục môn Hóa 9


Xem đầy đủ: Hóa 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 54.2 Trang 62 Sách BT Hóa 9: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và
Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất . Bài 54.2 Trang 62 Sách bài tập...
Bài 34.7 Trang 44 SBT Hóa 9: Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13.
Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13.. Bài 34.7 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9...

Xem thêm: Văn Phòng Công Chứng Số 1 Cần Thơ ? Phòng Công Chứng Số 1


Phân tích bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy_bài 1, Nguyễn Duy thuộc thế hệ làm thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống...
Ánh trăng - Nguyễn Duy - Phân tích bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy_bài 1. Nguyễn Duy thuộc thế hệ làm thơ trưởng...
Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng. ( trang...
Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản. Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở...
Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (bài 2), Trên nền hùng vĩ của thiên nhiên, cánh rừng trải rộng, bầu trời...
Đồng chí - Chính Hữu - Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu (bài 2). Trên nền hùng vĩ của thiên nhiên,...