COỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP QUỐC GIA

*

Trang công ty Dịch Vụ Thương Mại công trực đường Dịch Vụ Thương Mại Đăng cam kết doanh nghiệp trực tuyến
*

Ciông chồng vào mặt đường Link dưới để ĐK, singin https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

(Hướng dẫn ĐK, đăng nhập https://www.youtube.com/watch?v=U1uCH-MO2a0 )

 

Mục 1. thành lập cùng hoạt động vui chơi của doanh nghiệp

 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực con đường

1

BKH-THA-271833

Đăng cam kết Thành lập và hoạt động công ty tư nhân

Mức độ 4

2

BKH-THA-271834

Mức độ 4

3

BKH-THA-271835

Mức độ 4

4

BKH-THA-271884

Đăng cam kết thành lập và hoạt động đơn vị cổ phần

Mức độ 4

5

BKH-THA-271885

Đăng ký kết Thành lập và hoạt động công ty vừa lòng danh

Mức độ 4

6

BKH-THA-271886

Mức độ 4

7

BKH-THA-271887

Mức độ 4

8

BKH-THA-271888

Đăng ký biến hóa member vừa lòng danh

Mức độ 4

9

BKH-THA-271889

Đăng ký kết thay đổi bạn thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp trách nát nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Mức độ 4

10

BKH-THA-271890

Mức độ 4

11

BKH-THA-271891

Đăng ký biến đổi thành viên đơn vị trách rưới nhiệm hữu hạn nhị member trngơi nghỉ lên

Mức độ 4

12

BKH-THA-271892

Đăng ký biến hóa chủ cài đặt đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên so với trường hòa hợp nhà tải chủ thể ủy quyền toàn thể vốn điều lệ cho 1 cá nhân hoặc một đội chức

Mức độ 4

13

BKH-THA-271893

Đăng cam kết thay đổi chủ tải công ty trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên theo ra quyết định của ban ngành có thđộ ẩm quyền về bố trí, thay đổi công ty lớn đơn vị nước

Mức độ 4

14

BKH-THA-271894

Đăng cam kết chuyển đổi nhà sở hữu cửa hàng trách nhiệm hữu hạn một member bởi vì thừa kế

Mức độ 4

15

BKH-THA-271895

Đăng ký kết thay đổi chủ tải cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn một member do có khá nhiều rộng một cá nhân hoặc nhiều hơn thế nữa một tổ chức được quá kế phần vốn của nhà cài đặt, chủ thể đăng ký biến đổi lịch sự loại hình cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn nhị thành viên trsinh sống lên

Mức độ 4

16

BKH-THA-271896

Đăng ký kết đổi khác công ty tải công ty trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên bởi vì tặng ngay mang đến tổng thể phần vốn góp

Mức độ 4

17

BKH-THA-271897

Đăng cam kết thay đổi công ty mua đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên vì chưng chuyển nhượng ủy quyền, tặng ngay đến một trong những phần vốn điều lệ mang lại tổ chức triển khai hoặc cá thể khác hoặc đơn vị huy động thêm vốn góp từ bỏ cá nhân hoặc tổ chức triển khai khác

Mức độ 4

18

BKH-THA-271898

Đăng ký đổi khác công ty công ty lớn bốn nhân trong trường hợp chào bán, khuyến mãi cho khách hàng, nhà công ty lớn bị tiêu diệt, mất tích

Mức độ 4

19

BKH-THA-271900

Mức độ 4

20

BKH-THA-271901

Thông báo biến hóa vốn đầu tư chi tiêu của nhà doanh nghiệp lớn tứ nhân

Mức độ 4

21

BKH-THA-271902

Thông báo chuyển đổi thông báo của cổ đông tạo nên cửa hàng cổ phần

Mức độ 4

22

BKH-THA-271903

Thông báo chuyển đổi người đóng cổ phần là nhà đầu tư quốc tế vào cửa hàng cổ phần không niêm yết

Mức độ 4

23

BKH-THA-271904

Thông báo thay đổi câu chữ ĐK thuế

Mức độ 4

24

BKH-THA-271905

Mức độ 4

24

BKH-THA-271907

Mức độ 4

26

BKH-THA-271908

Mức độ 4

27

BKH-THA-271909

Mức độ 4

28

BKH-THA-271910

Đăng cam kết vận động chi nhánh, văn uống phòng thay mặt (so với doanh nghiệp lớn hoạt động theo Giấy phnghiền chi tiêu, Giấy ghi nhận đầu tư chi tiêu hoặc những sách vở và giấy tờ có mức giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

29

BKH-THA-271911

Cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh, văn chống đại diện thay thế mang đến nội dung ĐK hoạt động vào Giấy ghi nhận chi tiêu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký vận động chi nhánh, văn uống chống đại diện vì phòng ban ĐK chi tiêu cung cấp mà ko biến hóa ngôn từ ĐK hoạt động

Mức độ 4

30

BKH-THA-271912

Mức độ 4

31

BKH-THA-271913

Thông báo lập vị trí marketing (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu hoặc các sách vở và giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

32

BKH-THA-271914

Mức độ 4

33

BKH-THA-271915

Đăng cam kết đổi khác câu chữ ĐK hoạt động chi nhánh, văn uống chống đại diện thay mặt (so với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư chi tiêu, Giấy ghi nhận đầu tư chi tiêu hoặc các sách vở và giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

34

BKH-THA-271916

Đăng ký chuyển đổi câu chữ ĐK vị trí sale (so với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư chi tiêu, Giấy ghi nhận đầu tư hoặc các sách vở và giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Mức độ 4

35

BKH-THA-271917

Thông báo chào bán cổ phần hiếm hoi của bạn cổ phần chưa hẳn là chủ thể cổ phần đại chúng

Mức độ 4

36

BKH-THA-271918

Thông báo cập nhật công bố cổ đông là cá thể quốc tế, người thay mặt đại diện theo uỷ quyền của người đóng cổ phần là tổ chức triển khai nước ngoài (đối với đơn vị cổ phần)

Mức độ 4

38

BKH-THA-271919

Thông báo dịch vụ cho thuê doanh nghiệp lớn tứ nhân

Mức độ 4

39

BKH-THA-271920

Đăng ký Thành lập và hoạt động chủ thể trách nát nhiệm hữu hạn một member từ việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

40

BKH-THA-271921

Đăng cam kết ra đời chủ thể trách nát nhiệm hữu hạn nhì member trlàm việc lên từ những việc phân tách doanh nghiệp

Mức độ 4

41

BKH-THA-271922

Đăng ký Thành lập và hoạt động chủ thể cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Mức độ 4

42

BKH-THA-271923

Đăng ký kết Ra đời đơn vị trách rưới nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Mức độ 4

43

BKH-THA-271924

Đăng ký thành lập và hoạt động cửa hàng trách rưới nhiệm hữu hạn hai member trở lên từ những việc bóc doanh nghiệp

Mức độ 4

44

BKH-THA-271925

Đăng cam kết Ra đời đơn vị cổ phần từ những việc bóc doanh nghiệp

Mức độ 4

45

BKH-THA-271926

Mức độ 4

46

BKH-THA-271927

Mức độ 4

47

BKH-THA-271928

Chuyển thay đổi công ty trách nát nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Mức độ 4

48

BKH-THA-271929

Chuyển thay đổi cửa hàng cổ phần thành công xuất sắc ty trách nhiệm hữu hạn một member

Mức độ 4

49

BKH-THA-271930

Chuyển thay đổi chủ thể CP thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trnghỉ ngơi lên

Mức độ 4

50

BKH-THA-271931

Chuyển đổi công ty tứ nhân thành công xuất sắc ty trách rưới nhiệm hữu hạn

Mức độ 4

51

BKH-THA-271932

Thông báo tạm thời kết thúc gớm doanh

Mức độ 4

52

BKH-THA-271933

Thông báo về bài toán liên tiếp kinh doanh trước thời hạn vẫn thông báo

Mức độ 4

53

BKH-THA-271934

Giải thể doanh nghiệp

Mức độ 4

54

BKH-THA-271936

Chấm chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn uống chống thay mặt đại diện, vị trí gớm doanh

Mức độ 4

55

BKH-THA-271937

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký công ty

Mức độ 4

56

BKH-THA-271938

Cấp đổi Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận ĐK marketing với đăng ký thuế sang trọng Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp nhưng mà không chuyển đổi câu chữ đăng ký sale với ĐK thuế

Mức độ 4

57

BKH-THA-271939

Hiệu gắn công bố đăng ký doanh nghiệp

Mức độ 4

58

BKH-THA-271940

Cập nhật bổ sung lên tiếng ĐK doanh nghiệp

Mức độ 4

 

Mục 2. thành lập với hoạt động doanh nghiệp lớn xã hội

 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thương Mại & Dịch Vụ công trực đường

59

BKH-THA-271601

Thông báo Cam kết thực hiện phương châm buôn bản hội, môi trường

Mức độ 4

60

BKH-THA-271602

Thông báo thay đổi ngôn từ Cam kết tiến hành phương châm làng mạc hội, môi trường

Mức độ 4

61

BKH-THA-271603

Thông báo chấm dứt Cam kết tiến hành kim chỉ nam xã hội, môi trường

Mức độ 4

62

BKH-THA-271604

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

63

BKH-THA-271605

Thông báo đổi khác nội dung đón nhận viện trợ, tài trợ

Mức độ 4

64

BKH-THA-271606

Cung cấp cho báo cáo, bạn dạng sao Báo cáo nhận xét ảnh hưởng tác động làng hội cùng Văn uống bạn dạng tiếp nhận viện trợ, tài trợ