Để gió cuốn đi trịnh công sơn

Sống trong cuộc sống. Cần có một tnóng lòng Để làm gì em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn nắn (...) đi Gió cuốn nắn đi đến mây qua giòng sông Ngày vừa lên giỏi đêm xuống bao la Ôi trái tim đang cất cánh theo thời gian Làm loại trơn đi rao lời dối gian Những khi chiều tối. Cần có một tiếng cười Để ngùi ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn trong cả một tình yêu Chỉ yên ổn nhìn ko nói năng Để buốt (...) trái (...) tlặng Để buốt (...) trái (...) tim Trong trái tyên bé chim đau nằm im Ngủ dài lâu mang theo lốt thương thơm sâu Một mau chóng mai chyên ổn cất cánh đi triền miên Và giờ đồng hồ hót chảy trong ttách gió lên Hãy yêu thương ngày cho tới. Dù quá mệt nhọc kiếp fan Còn cuộc sống ta cứ đọng vui Dù vắng tanh (...) nhẵn (...) ai Dù vắng ngắt (...) trơn (...) ai

Bạn đang xem: Để gió cuốn đi trịnh công sơn


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Công Thức Tính Hiệu Suất Sinh Thái, Hiệu Suất Là Gì


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.