TRA CỨU DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ GTGT

Chức năngtra cứu vớt số thuế buộc phải nộpcho phép người nộp thuếlập, gửi giấy kiến nghị hoànmang đến cơ sở thuế cùng nhấn những thông báo giải pháp xử lý làm hồ sơ trả thuế bằng phương thức điện tử bên trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn, ví dụ như sau:Mục 1/ Số thuế đề nghị nộpMục 2/tin tức nghĩa vụMục 3/ Số thuế còn buộc phải nộpMục 4/ Thông báo thuế khác

Mục 1: Số thuế nên nộp

Cho phép người sử dụng thực hiện truy vấn vấn nghĩa vụ thuế trên thời khắc tra cứu vãn cùng không áp theo kỳ hạch toán bên trên khối hệ thống eTax.

Bạn đang xem: Tra cứu doanh nghiệp nợ thuế gtgt

Cách 1: NNT lựa chọn thực đơn “Tra cứu”, tiếp đến chọn tiếp “Số thuế còn yêu cầu nộp.

*

Hệ thống hiển thị screen tra cứu số thuế còn yêu cầu nộp

Bước 2: Nhập thông báo tra cứu giúp thông báo.

Kỳ tính thuế:Loại thuế: bao hàm các nhiều loại thuế có bên trên hệ thống

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống tiến hành truy vấn vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị hiệu quả lên lưới dữ liệu:

*

Mục 2:tin tức nghĩa vụ

Cho phép người sử dụng thực hiện truy vấn vấn sao kê các thanh toán phạt sinh (tạo ra về tờ knhì, hội chứng từ bỏ nộp thuế, quyết định…

Cách 1: NNT lựa chọn thực đơn “Tra cứu”, kế tiếp lựa chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu vớt ban bố nghĩa vụ

*

Cách 2: Nhập ban bố tra cứu vớt thông tin.

Từ ngày: không được để trốngĐến ngày: Không được nhằm trốngThông tin nhiệm vụ bao hàm các thông tin: Phát sinh theo tờ khai; gây ra theo những ra quyết định từ bỏ CQT; Phát sinch theo triệu chứng tự nộp thuế.

Cách 3: Nhấn “Tra cứu”.

Xem thêm: Vai Trò Của Giáo Dục Đào Tạo Với Sự Phát Triển Bền Vững Của Quốc Gia

Hệ thống thực hiện truy hỏi vấn dữ liệu theo ĐK tra cứu vớt với hiển thị hiệu quả lên lưới dữ liệu:

*

Mục 3:Số thuế còn đề xuất nộp

Cho phép người tiêu dùng thực hiện tra cứu vãn các lên tiếng số còn cần nộp, số nộp thừa của từng các loại thuế.

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Tra cứu”, kế tiếp chọn tiếp “Số thuế còn yêu cầu nộp

Hệ thống hiển thị screen tra cứu giúp Số thuế còn đề xuất nộp

*

Bước 2: Nhập đọc tin tra cứu giúp thông tin.

Kỳ thuế: nhập đúng format DD/YYYYLoại thuế: Chọn loại thuế yêu cầu kiếm tìm thông tin

Cách 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống tiến hành truy hỏi vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu vớt và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

*

Mục 4:Thông báo thuế khác

Cho phxay người tiêu dùng tiến hành tra cứu các nhiều loại thông tin không giống (quyết định, tlỗi đề cập nộp làm hồ sơ, thỏng kinh nghiệm nộp hồ sơ…) được gửi đến NNT trên hệ thống.

Bước 1: NNT lựa chọn thực đơn “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo thuế khác

Hệ thống hiển thị màn hình hiển thị tra cứu thông tin thuế khác

*

Cách 2: Nhập công bố tra cứu giúp thông tin.

Cơ quan lại gửi: Cơ thuế quan làm chủ mã số thuế đã đăng nhậpLoại thông báo: bao hàm các nhiều loại thông báo có trên hệ thốngSố thông báo:Từ ngày thông báo:Đến ngày thông báo

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo ĐK tra cứu vớt với hiển thị công dụng lên lưới dữ liệu:

*

Trong khi, Quý khách hàng rất có thể vào phần quản lý tài khoản để đánh giá gmail, về sau lúc ban ngành thuế tất cả thông báo hay tlỗi ngỏ, tốt những tài liệu các thì đã gửi về gmail đã đăng ký trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn.