Lưu Rương Về

Sever Võ Lâm bắt đầu giới thiệu luôn luôn là chổ chính giữa điểm của toàn bộ dân nghịch cay cấp, đua TOP…tuy nhiên cố gắng đi nhé đi nữa bạn vẫn mắc phải lỗi như: Bãi luyện vượt đông, nhím, heo rừng gần như hay chủng. Vậy làm sao để sở hữu bến bãi luyện mê thích thích hợp, giữ rương chỗ nào nhằm phù nhanh? Một sự việc tưởng nlỗi đơn giản nhưng lại hết sức nan giải..

Bạn đang xem: Lưu rương về

*

Vì nguyên nhân đó mà knockpiano.xyz đã nghiên cứu, tham khảo được tất cả địa điểm lưu lại rương và bến bãi luyện cung cấp ngon lành đến bạn bè tìm hiểu thêm.


Địa điểm luyện cấp cho ngon vào VLTK 1 mobile VNGBosnus Địa điểm luyện cấp cho VLTK 1, Võ Lâm thiết bị di động, VLTK 1 thiết bị di động VNG

Địa điểm luyện cấp cho ngon trong VLTK 1 mobile VNG

Địa điểm luyện cấp: Lv11 – Lv20

Thiếu Lâm – Dương Châu Thiên Vương – Nam Nhạc Trấn Ngũ Độc – Lâm An Đường Môn – Thủ Đô Nga My – Thủ Đô Hà Nội Thúy Yên – Đại Lý

*

Cái Bang – Tương DươngThiên Nhẫn – Biện Kinch Võ Đang – Tương Dương Côn Lôn – Biện Kinh Dược Vương Cốc – Biện Kinc Hoa Sơn – Phượng Tường Hẻm Mộc Nhân (sinh hoạt Thiếu Lâm) – Dương Châu Nam Nhạc Trấn – Nam Nhạc Trấn Nhạn Đăng Sơn( sống Long Tuyền Thôn) – Đại Lý Thiên Nhẫn tầng 1 – Biện Kinh Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinh

Địa điểm luyện cấp: Lv21 – Lv30

Kiếm Các Tây Bắc (Phượng Tường) – Phượng Tường Kiếm Các Tây Nam (sống Thành Đô) – Thành Đô Kiếm Các Trung Nguyên (Biện Kinh -> Phục Ngưu Sơn Tây -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các) – Dương Châu La Tiêu Sơn (ở Long Tuyền Thôn) – Đại Lý Vũ Lăng Sơn (sống Ba Lăng Huyện) – Phượng Tường Tần Lăng (Phượng Tường) – Phượng Tường Phục Lưu Động (Ba Lăng -> Vũ Lăng Sơn) – Phượng Tường Bạch Tdiệt Động (Ba Lăng -> Vũ Lăng Sơn) – Phượng Tường

Địa điểm luyện cấp: Lv31 – Lv40

Tuyết Báo Động (Phượng Tường -> Long Môn -> Dược Vương Cốc) – Dương Châu Yến Tử Động (Ba Lăng -> Miêu Lĩnh) – Phượng Tường Thục Cương Sơn (Dương Châu) – Dương Châu

Địa điểm luyện cấp: Lv41 – Lv50

Điểm Thương Động Tầng 3 (Đại Lý -> Điểm Tmùi hương Sơn) – Đại Lý Kinch Hoàng Động(Thủ Đô -> Kiếm Các) – Phượng Tường Phục Ngưu Sơn Tây(Biện Kinh) – Dương Châu Thiếu Lâm Mật Thất(chỉ dành cho Thiếu Lâm) – Dương Châu

*

Địa điểm luyện cấp: Lv51 – Lv60

Hưởng thủy rượu cồn (thành đô->tkhô hanh thành) – Thành đô Thiên tam rượu cồn (biện kinh->phục ngưu) – Dương châuSơn động mặt dưới hễ đình hồ tầng 1 2 (tía lăng->thiên vương) – Nam nhạc trấn

Địa điểm luyện cấp: Lv61 – Lv70

Linh cốc động(dương châu->thục cương) – dương châuTkhô cứng loa đảo(của riêng biệt tvb) – Nam nhạc trấn Tkhô cứng loa đảo đánh động(của riêng rẽ tvb) – nam nhạc trấnThập chén la hán trận(biện kinh->thiếu lâm) – dương châu Tầng 5 tuyết báo động(phượng tường->long môn->dược vương cốc) – dương châu

Địa điểm luyện cấp: Lv71 – Lv80

Dược vương vãi rượu cồn tầng 2 – biện kinh Đào hoa nguyên(ba lăng->vũ lăng->bạch thủy->phục lưu->đào hoa nguyên) – Phượng tườngLâm du quan liêu – Dương châu Lưu tiên động tầng 6(phượng tường->long môn->hoàng hà) – Tương dươngĐại tội nhân động(tía lăng->vũ lăng) – Phượng tường

*

Lão hổ động (phượng tường->long môn->hoàng hà) – dương châu Long nhãn động(đại lý->điểm thương sơn) – đại lý

Địa điểm luyện cấp: Lv81 – Lv90

Băng hà động(phượng tường->vĩnh lạc) – phượng tườngCán viên động(long môn->hoàng hà) – dương châuLưỡng tbỏ động(lâm an->la tiêu sơn hoặc long tuyền->nhạn đăng sơn) – đại lý phân phối Phi thiên động(biện kinh->chu tiên) – biện gớm vận hên động (thành đô->giang tân) – thành đô Thanh hao khê động(lâm an->long tuyền) – đại lý Vô danh động(đại lý->thạch cổ) – cửa hàng đại lý Sa mạc địa biểu – lâm an Trường bạch tô – tương dương Tuyết thông báo tầng 7(long môn->dược vương) – dương châu

Địa điểm luyện cấp: Lv91 – Lv99

Tiến cúc động(dương châu->thục cương) – Dương châu 3 tầng sa mạc – Lâm an Trường bạch bắc – Biện kinhTrường bạch nam giới – Phượng tường Tuyết thông báo tầng 8(long môn->dược vương) – Dương châu Mạc cao quật (long môn trấn) – Thành đôPhong lăng độ (long môn trấn) – Tương dương

Bosnus Địa điểm luyện cung cấp VLTK 1, Võ Lâm sản phẩm điện thoại, VLTK 1 mobile VNG

*

Sau thời gian mày mò cùng nghiên cứu và phân tích lienminc.mobi bonus thêm vào cho bằng hữu một vài địa điểm ngon miệng góp luyện cung cấp mượt rộng.

Địa điểm luyện cấp: 1x

– Hoả Sơn Đảo. – Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Xả Phú -> Hoả Sơn Đảo .

Địa điểm luyện cấp: 2x

– Tây Nam Kiếm Các. – Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Thành Đô -> Tây Nam Kiếm Các.

– Kiếm Các Trung Nguyên

– Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Biện Kinc Phủ => Phục Ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên

Địa điểm luyện cấp: 3x

– Thổ Phỉ Động. – Quái hệ Hoả, Mộc. – Đại Lý Phủ -> Điểm Thương Sơn -> Thổ Phỉ Động.

– Bạch Vân Động. – Quái hệ Hoả. – Thủ Đô -> Thanh hao Thành Sơn -> Bạch Vân Động.

*

– Kim Quang Động (doilathe) – Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kyên ổn Quang Động

– Mê Cung Tần Lăng – Phượng Tường -> Tần Lăng -> Mê Cung Tần Lăng

– Toả Vân Động – Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Klặng Quang Động -> Toả Vân Động

Địa điểm luyện cấp: 4x

– Điểm Tmùi hương Động tầng 1,2,3. – Quái hệ Hoả, Mộc (tầng 1) Kim, Thuỷ (tầng 2) Mộc + ??? (tầng 3). – Đại Lý Phủ -> Điểm Tmùi hương Sơn -> Điểm Thương thơm Động.

Xem thêm: Dấu Hiệu Của Ung Thư Buồng Trứng, Bệnh Ung Thư Buồng Trứng

– Thần Tiên Động – Quái hệ Hoả, Thổ. – Thành Đô -> Thanh khô Thành Sơn -> Thần Tiên Động.

Địa điểm luyện cấp: 5x

– Tường Vân Động tầng 1. – Quái hệ Kyên ổn, Thuỷ. – Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

– Mê Cung Thiết Tháp tầng trệt,2,3. – Quái hệ Kim, Thuỷ. – Biên Kinch -> Mê Cung Thiêt Tháp

*

– Thiên Tâm Tháp tầng 1,2. – Quái hệ Hoả, Mộc. – Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp.

– Ác bá địa đạo. – Quái hệ Hoả, Mộc ??? – Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo.

– Thiên Tâm Động – Quái đa phần hệ Mộc – Biện Kinc Phủ -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động

– Hương Thuỷ Động – Quái hệ Klặng, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Thủ Đô -> Thanh khô Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động. – Bảo Ngọc Hoa Động – Quái hệ Kyên ổn, Thổ. – Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động

– Nghiệt Long Động – Quái hệ Klặng, Thổ. – Long Tuyền làng mạc -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động 

Địa điểm luyện cấp: 6x

– Tường Vân Động tầng 2,3,4. – Quái hệ Kyên, Thuỷ. – Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

– Thiên Tâm Tháp tầng 3 – Quái hệ Hoả, Mộc – Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp

– 108 La Hán Trận – Quái hệ Mộc, Hoả – Biên Pinh Phủ -> Thiếu Lâm -> 108 La Hán Trận

*

– Nha Môn Mật Đạo – Quái hệ Mộc, Thuỷ – Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo – Dương Giác Động – QV hệ Thổ, Klặng – Thôn Long Tuyền-> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động

– Thiên Nhân Giáo Thánh Động – Quái hệ Kim ? – Thiên Nhân Giáo

Địa điểm luyện cấp: 7x

– Lâm Du Quan – Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Biện Kinch Phủ -> Lâm Du Quan

Địa điểm luyện cấp: 8x

– Vô Danh Động – Quái hệ Klặng, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động

– Lưỡng Thuỷ Động – Quái hệ Klặng, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động

– Tkhô hanh Khê Động – Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Tkhô nóng Khê Động.

Bên trên là toàn thể thông tin về địa điểm luyện cung cấp, msinh hoạt rương VLTK 1, Võ Lâm mobile…nhưng Shop chúng tôi ý muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng phần lớn lên tiếng này để giúp đỡ huynh đệ đã đạt được đưa xiêu dạt độc đáo và lôi cuốn.